Работилници со децaта бегалци

SOS: 0800 11111

Работилници со децaта бегалци

Денес дечињата на фамилиите кои подолго време чекаа транспорт до наредната станица, имаа прилика да бидат дел од повеќе работилници. Истите, многу му се израдуваа на срцето направено од хартија и самите му дадоа лице, секако – насмеано и весело и си го ставаа на своето лице. Се радуваме што во светот во кој денес живеат, нивните срца сеуште се вистински срца со таа големина за која возрасниот може само да учи.
Тим на Отворена Порта/Ла Страда Гевгелија.