СОС Линија

SOS: 0800 11111

„СОС Линијата може да значи живот- тие ми помогнаа да се заштитам себе си од трговијата со луѓе“- Н.Н јавувач

Ако сте жртва на трговија со луѓе или сакате да пријавите криминал поврзан со трговија со луѓе, можете анонимно  да се јавите  на еден од

националните S.O.S броеви 0800 1111 или (389) 2 2777 070. 

Бесплатна и анонимна поддршка.
12 часот на ден, од 08:00-20:00.

Ако барате безбедно сместување, помош и поддршка сите ресурси ви се достапни во нашата организација Отворена Порта/Ла Страда.

СОС линијата ги нуди следниве услуги:

Превентивни информации:

Директна помош:

  • Сместување во прифатилиште
  • Психо-социјална помош
  • Основен правен совет
  • Информација и асистенција при неволја
  • Помош при воспоставување контакти со други институции
  • Обезбедување на директен контакт за поддршка и помош на потенцијалните или тргуваните лица и нивните семејства