СОС линија за помош при трговија со луѓе

SOS: 0800 11111

СОС линија за помош при трговија со луѓе

Информирајте се за трговијата со луѓе на нашата СОС линија!