Шест жени лани биле жртви на трговија со луѓе 23 09 2017

SOS: 0800 11111

Шест жени лани биле жртви на трговија со луѓе 23 09 2017