СОС линија за информација, поддршка и заштита од трговија со луѓе

SOS: 0800 11111