Меѓугранична средба на Северна Македонија и Косово за транснационалната соработка помеѓу земјите за идентификација и помош на жртвите на трговија со луѓе

Во организација на Отворена порта и Terre des hommes – Kosovo се одржа втора меѓу гранична средба на Северна Македонија и Косово за транснационалната соработка помеѓу земјите за идентификација и помош на жртвите на трговија со луѓе, со фокус на децата, преку унифицирани стандардни оперативни процедури (УСОП).
Учествуваа претставници од канцеларијата на националниот координатор на Северна Македонија 🇲🇰и Косово,🇽🇰претставници од полицијата и специјалните единици против трговијата со луѓе и илегална миграција, гранична полиција, Националниот механизам за упатување(НМУ/ЦСР), Центарот за жртви на трговија со луѓе и невладините организации.
На средбата се разговараше за:
✅зајакнување на институционалните напори во справување со трговијата со луѓе, вклучувајќи ја формалната и раната идентификација на жртвите од трговија со луѓе,
✅обезбедување на помош на жртвите ✅остварување на соработката во конкретни случаи помеѓу земјите учеснички на средбата,
✅спроведувањето на унифицираните стандардни оперативни процедури (УСОП) и
✅улогата на контакт точките и идентификување на предизвиците.
🔶Претставниците од Косово имаа можност да го посетат и Центарот за жртви на трговија со луѓе во Р.С. Македонија и да се запознаат со начинот на функционирање и целокупната програма која се спроведува во центарот.
🔶Средбите од ваков тип секогаш резултираат со зајакнување на соработката помеѓу институциите и невладините организации, кои се партнери со една иста цел, сузбивање и спречување на трговијата со луѓе.
Оваа активност беше спроведена како дел од проектот “Подобрување на обезбедувањето услуги и свеста за борба против трговијата со луѓе на Балканот, Албанија, Македонија, Црна Гора, Косово”, финансиран од американскиот Стејт департман преку програмата Ј/ТиП.