ЈАВНА ДЕБАТА / 20 Години Против Трговијата со Луѓе

Овој настан е посветен токму на жртвите на трговија со луѓе и кои се потребите и предизвиците со кои се соочуваат овие лица.

#Отворенапорта #ЛаСтрада #LaStrada #OtvorenaPorta #20ГодиниПротивТрговијаСоЛуѓе