ИРИС Регрантирање / IRIS Regranting

IRIS мрежата и граѓанскиот сектор, заедно кон заштита на правата на мигрантите и сите луѓе кои се дел од нашето општество.
The IRIS network and the civil society sector, together towards protecting the migrants’ rights and all the people that are part of our society.