“Конечно Правда” / Ана

Денес е светскиот ден против ропството  #AntiSlaveryDay

Трговијата со луѓе е форма на модерно ропство, а жените и девојките се директно под ризик од присилната работа.

Жените и девојките се 9️⃣9️⃣ % од жртвите на секс индустријата, а 5️⃣8️⃣ % на другите сектори на експлоатација #16денаактивизам

#Компензација значи правда за жртвите 

Ви ја претставуваме приказната на Ана,последна од серијата на видеа од кампањата #КонечноПравда 👇

————————–
Today is the world day against #slavery 

Human trafficking is a form of modern slavery and women and girls are under direct risk of forced labour

Women and girls make up 9️⃣9️⃣ % of victims in the sex industry and 5️⃣8️⃣ % in other sectors of exploitation #16days

#Comepnsation means justice 

Today we are presenting Ana’s story, the last from the series of videos from the campaign Justice at Last 👇