#NeSeZaletuvaj

Бараме работници за берење грозје 2000-3000 плата плус храна и сместување обезбедени на плантажата.
Но…?!
Колку често сретнувате ваков оглас за работа?