Прекршување на човековите права во Европски фабрики кои произведуваат за Германски модни брендови

Германија е еден од најголемите увозници и извозници на облека во светот 🏭. Германски модни брендови и трговци на мало се примарни купувачи на модни артикли од Украина и Бугарија, и вторите најважни купувачи од Хрватска и Србија.

📍За оваа студија, беа интервјуирани работници од различни добавувачи на германски марки и трговци на мало во Украина, Србија, Хрватска и Бугарија. 📍

Во сите четири испитани земји, околу 1️⃣2️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ лица работниците шијат за германски брендови.
#LivingWageNow #ARealBossPaysALivingWage

Дознајте повеќе 👉 Clean Clothes Campaign