Соочување со траумата преку арт терапија- работилница за бегалци и мигранти

SOS: 0800 11111