Лиценцирање на социјалните услуги

#IRISNetwork ќе ги поддржи граѓанските организации во процесоот на лиценцирање на социјални услуги ‼️

Се оддржа првата работна средба на организациите заедно со менторот Сашко Јованов, тие понатаму ќе продолжат со заедничка работа со главна цел подобрување на социјалните услуги.