ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/И за изработка на проценка

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/И

 за изработка на проценка на знаењето на заедницата за превенција и

спротивставување на насилен екстремизам

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта,

објавува јавен повик за ангажирање на експерт/и за спроведување на проценка на знаењето на заедницата за превенција и спротивставување на насилен екстремизам.

Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи:

  • CV (биографија на апликантот/ите)
  • Финансиска понуда (цена по ден), без ДДВ
  • Предлог Методологија

по електронска пошта kontakt@lastrada.org.mk на и bjovanovska@lastrada.org.mk со назнака „Апликација за експерт за изработка на проценка“ до 31.05.2023 година.

Целиот оглас можете да го симнете на следниов линк:

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ