Одговор и одговорност на целото општество за жртвите на трговија на луѓе

Зошто жртвите не се откриваат⁉️
Каков е одговорот на институциите ⁉️
Што треба да се превземе⁉️

Marija Todorovska ги адресираше сите овие прашња во нејзиното гостување на AlfaTV заедно со претставник од Министерството за труд и социјална политика.