Втор ТВ спот – Крени гои гласот проти трговијата со луѓе

SOS: 0800 11111