Денес, 2 декември се одбележува Меѓународниот ден за укинување на ропството

SOS: 0800 11111