Одговори на добиените прашања од јавниот повик за доделување грантови на граѓански организации во рамки на проектот

„Стратешко партнерство за развивање социјална агенда за промена: Препознај, почитувај и остварувај права“

Проектот „Стратешко партнерство за развивање социјална агенда за промена: Препознај, почитувај и остварувај права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта/Ла Страда, отвори јавен повик до граѓанските организации (ГО) за доделување грантови со рок за доставување до 14.09.2018.

Повикот можете да го погледнете на следниот линк.

Овој документ ги содржи сите поставувани прашања и нивните одговори поврзани со јавниот повик добиени од страна на граѓанските организации:

Одговори на добиените прашања од јавниот повик