Сара од Сирија

Мајка со својата 9 годишна ќерка Сара ја напушта Сирија бегајќи од бомби и рушевини. Сака светла иднина за своето дете. Не сака да биде сведок на уривање и уништување на нивните домови и училишта. Сара сака да учи и е надарено дете кое што заедно со нејзината мајка е активно вклучено во креативните и едукативните работилници кои ги спроведува тимот на Отворена Порта/ Ла Страда во ПЦ Визбегово.  Благодарност до нашиот партнер УНХЦР Скопје со чија помош Отворена Порта ги спроведува активностите во ПЦ Визбегово.

A mother with her 9 years old daughter Sara left Syria running away from bombs and ruins. She wants bright future for her child. She doesn’t want to witness the demolition and destruction of their homes and schools. Sara wants to learn and is a gifted child who is actively involved with her mother in the creative and educational workshops conducted by the team of Open Gate / La Strada in the PC Vizbegovo.