“Конечно Правда” / Каква функција има компензацијата ⁉

Каква функција има компензацијата ⁉ што тоа значи за жртвите ⁉

❝Преку пристапот до #надомест се делува на намалување на ризиците лицето повторно да стане жртва на трговија со луѓе❞

#Компензација значи правда за жртвите на трговија со луѓе ‼

👉 Следете не, споделувајте и бидете во тек со кампањата #КонечноПравда и Европскиот проект Justice at Last

—————————————

What is the function of #compensation ⁉ and what does that mean for the victims ⁉

❝Access to #compensation reduces the risk of the person becoming a victim of trafficking again❞

#Compensation means jsutice for the victims of trafficking ‼

👉Follow us, share and keep up with the campaign Конечено Правда and the Europen project #JusticeAtLast.