Националната конференција “Иницијатива за Социјална Димензија”

Националната конференција “Иницијатива за Социјална Димензија” се оддржа на 21.06.2019 во свечената сала на Владата на Република Северна Македонија. Дел од учесниците беа Министерката Милa Царовска, претставници од делегатот на ЕУ во Северна Македонија, Германскиот Амбасадор, претставници од АСБ и многу други. За повеќе информации пoгледнете го албумот.