Обука за собирање на податоци и анализа 26-28.06.2019

 Обука за собирање податоци и анализа наменета за 10 невладини организации грантисти во рамките на проектот#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава кофинансиран од ЕУ❗️
Зборувавме за истажувањата кои сега ги спроведуваме, податоците со кои располагаме и кои решенија ќе ги предложиме за социјални промени.