Нова регионална иницијатива на ИРИС МРЕЖА

Нова регионална иницијатива на ИРИС  МРЕЖА

Заеднички состанок, Скопје, 02.март 2018, домаќин Отворена порта

Целта на состанокот е преставување на  новите можности на соработка и поддршка на членовите на ИРИС мрежата.

Повеќе за проектот можете да погледнете на следниов линк: http://iris-see.eu/new-regional-initiative-of-the-iris-network-csos-for-protection-sensitive-migration-management/