Развивање систем за собирање податоци за следење на состојбaта со насилството врз децата

Работилница за “Развивање систем за собирање податоци за следење на состојбaта со насилството врз децата”
30 јануари – 1 февруари 2018, Велес