Обука за мониторинг на политики

Од 25-27.09.2019, во Маврово  се спроведе квалитетна обука за Мониторинг на политики наменета за граѓански организации❗️

Зборувавме 🗣 за различни мониторинг алатаки, трговија со луѓе и успешни начини за следење на состојбите, политиките и буџетите. ☑️

За да дознаете повеќе 👀погледнете ги сликите 👇